Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2015

nieswiadomosciciagdalszy
4577 bd3a
nieswiadomosciciagdalszy
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viagreys-anatomy greys-anatomy
nieswiadomosciciagdalszy
A może właśnie na tym to polega? Ty musisz przestać kochać żeby jemu zaczęło zależeć?
Reposted fromcasas casas viagreys-anatomy greys-anatomy
nieswiadomosciciagdalszy
Na początku jesteśmy pełni nadziei...  Wydaje się nam, że świat istnieje tylko po to,byśmy mogli zyskiwać...  Nie tracić.  Mówią, że niezdolność zaakceptowania straty wynika z szaleństwa. To może być prawdą. Ale niekiedy... To jedyna rzecz, która utrzymuje przy życiu.
— Chirurdzy
nieswiadomosciciagdalszy
Kiedy byliśmy dziećmi, łatwo było nas zrozumieć.  Jeden płacz oznaczał, że jesteś głodny.  Inny, że jesteś zmęczony. Dopiero dorastając, stajemy się skomplikowani. Przestajemy wyrażać swoje uczucia, stawiamy mury.  Dochodzi do tego, że nigdy nie wiemy co ktoś naprawdę myśli i czuje.
— Chirurdzy
nieswiadomosciciagdalszy
Czasem lepiej  zachować pewne rzeczy dla siebie.  Udawać głupiego... nawet jeśli całe ciało aż boli, żeby się oczyścić. Więc siedź cicho. Zachowaj tajemnicę.  I znajdź inny sposób, by się uszczęśliwić.
— Chirurdzy
nieswiadomosciciagdalszy
Podobał mi się jego zapach. Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
— kusisz niebezpiecznie.
nieswiadomosciciagdalszy
nieswiadomosciciagdalszy
Gdzieś na dnie mojej podświadomości wciąż tkwią zadry niedokończonych rozmów...
nieswiadomosciciagdalszy

nie ma sensu być kompletnym na zewnątrz, gdy jesteś rozbity w środku


nieswiadomosciciagdalszy
Żyjemy. Byle do piątku, byle do świąt, byle do wyjazdu, byle do lata, byle jak.
nieswiadomosciciagdalszy
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
nieswiadomosciciagdalszy
nieswiadomosciciagdalszy
3654 8eeb
nieswiadomosciciagdalszy
Jestem kobietą. Mogę być tak niekonsekwentna jak zechcę.
— Downton Abbey
nieswiadomosciciagdalszy
nieswiadomosciciagdalszy
5496 5151 500
W razie potrzeby zerwać karteczke. 
nieswiadomosciciagdalszy
nieswiadomosciciagdalszy
3266 e7c0 500
Tego Wam wszystkim życzę!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl